Celebrowanie Zakola

Rozmowa z Olgą Roszkowską i Zuzią Derlacz z Grupy Zakole

O Zakolu Wawerskim, wszystkich jego mieszkańcach i mieszkankach, a także o edukacji przyrodniczej i rzecznictwie z Olgą Roszkowską i Zuzią Derlacz rozmawia Aleksandra Litorowicz

Copyright © Fundacja Puszka