Przejścia drogowe dla zwierząt

Weronika Zalewska

ARC – Animal Road Crossing – to interdyscyplinarne partnerstwo, którego celem jest promowanie nowego sposobu myślenia, nowych metod, nowych materiałów i nowych rozwiązań w zakresie konstrukcji przejść dla dzikich zwierząt. Usytuowane na przecięciu nauki i projektowania, ARC jest forum twórczej współpracy i dość nieoczywistych synergii. Inicjatywa opiera się na zrozumieniu, że dzisiejsze wyzwania transportowe zaostrzają się z powodu trzech krytycznych czynników: 1) Rosnąca populacja i rozwijające się przedmieścia i tereny podmiejskie w Ameryce Północnej ; 2) Starzejąca się, wadliwa i przestarzała infrastruktura; oraz 3) Zmiany klimatu. Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpiecznego przejścia zarówno dla ludzi jak i zwierząt – nad drogami i przez drogi.

Wszystko zaczęło się od Międzynarodowego Konkursu ARC na Projekt Infrastruktury Przejść dla Dzikich Zwierząt w 2010 roku. Celem ARC było zaangażowanie najbardziej innowacyjnych międzynarodowych, interdyscyplinarnych zespołów projektowych do stworzenia nowej generacji infrastruktury przejść dla dzikich zwierząt na drogach Ameryki Północnej. W ramach konkursu ARC zaprosiło interdyscyplinarne zespoły projektowe złożone z architektów krajobrazu, inżynierów, specjalistów z dziedziny transportu i ekologii do opracowania rozwiązań konstrukcji przejść dla zwierząt, które byłyby efektywne kosztowo, przyjazne dla środowiska, bezpieczne i elastyczne. Poszukiwano rozwiązań, które mogłyby być łatwo przystosowane do powszechnego stosowania w innych miejscach i warunkach, w tym w warunkach zmian klimatycznych.

ARC ponownie łączy krajobrazy i siedliska dzikich zwierząt, które zostały rozdzielone przez nasze systemy drogowe;  nawiązując kontakt między ludźmi a dziką przyrodą, pomagając kierowcom być świadomymi siedlisk, które przerywają drogi, oraz zwierząt, które korzystają z tych miejsc. Jak piszą sami twórcy “Wierzymy, że konstrukcje przejazdowe jako rozwiązania powinny być celebrowane, widoczne i piękne. Wiemy jednak, że muszą one być również czytelne, aby prawidłowo funkcjonować i być rozpoznawalne przez zwierzęcą klientelę. Oznacza to, że konstrukcje przejść dla dzikich zwierząt muszą być dostosowane do gatunków, które mają chronić, oraz do kontekstu, w którym są instalowane. W ten sposób konstrukcje przejść mogą stać się symbolami miejsca: ich projekty mogą sygnalizować, że jesteśmy w krajobrazie, a każdy z nich jest nieco inny w każdym kontekście”.

We współpracy ze Studiem Blackwell; Chrisem Harrisonem, doktorantem w Instytucie Interakcji Człowiek-Komputer na Uniwersytecie Carnegie Mellon; oraz dr Tonym Clevengerem z Zachodniego Instytutu Transportu, stworzono także graficzny diagram łukowy, który jest wizualizacją rzeczywistych danych dotyczących przekraczania dróg przez dzikie zwierzęta. Dane te śledzą codzienne wykorzystanie struktur przejść przez duże ssaki, których adaptacja do tej infrastruktury skutecznie odbudowuje otaczający krajobraz.

Animal Road Crossings korzysta również z form oddolnych, mając na swojej stronie sekcję “Road stories” gdzie osoby mogą przesyłać swoje historie związane ze spotkaniem zwierząt na drodze. Jak sami piszą “Za statystykami dotyczącymi rosnącej liczby kolizji z udziałem pojazdów z udziałem dzikich zwierząt (WVC) w Ameryce Północnej kryją się tysiące historii bezpośrednich doświadczeń kierowców i ich pasażerów. (…) Doświadczenie każdej osoby jest wyjątkowe, często pełne traumy i straty, ale równie często pełne świadomości i wglądu”.

Narodowy Park Banff, Kanada, fot. Ross Macdonald/Narodowy Park Banff

Źródła:

https://arc-solutions.org/

How Do Animals Safely Cross a Highway? Take a Look., Catrin Einhorn, New York Times, źródło: https://www.nytimes.com/interactive/2021/05/31/climate/wildlife-crossings-animals.html

How wildlife bridges over highways make animals—and people—safer, Starre Vartan, National Geographic, źródło: https://www.nationalgeographic.com/animals/article/wildlife-overpasses-underpasses-make-animals-people-safer

ARC Solutions, źródło: https://arc-solutions.org/

Highway Crossing Structures for Wildlife: Opportunities for Improving Driver and Animal Safety, Forest Service, United States Department of Agriculture, źródło: https://largelandscapes.org/wp-content/uploads/2021/06/Highway-Crossing-Structures-for-Wildlife-Opportunities-for-Improving-Driver-and-Animal-Safety.pdf

Copyright © Fundacja Puszka