Program 202020 Vision

Australia
Weronika Zalewska

202020 Vision to narodowa, australijska inicjatywa, która miała na celu zwiększenie miejskich terenów zielonych o 20 procent do roku 2020. Wizja 202020 to projekt organizacji Nursery & Garden Industry of Australia (NGIA), zapoczątkowany w 2013 roku. Inicjatywa pracowała aby zebrać 500 ekspertów w dziedzinie zazieleniania z biznesu, rządu, środowisk akademickich i sektora społecznościowego.

Konsultacje z nimi odbyły się podczas trasy Growing The Seeds, która poskutkowała stworzeniem dokumentu, który stał się Planem 202020. Jak mówi Dr Anthony Kachenko, Kierownik Zespołu Badań i Rozwoju, “Dzięki planowi mamy teraz początek kompendium strategii zieleni miejskiej, które jest obowiązkową lekturą dla każdego przedsiębiorstwa, szczebla rządowego i grup społecznych w Australii, które odgrywają rolę w tym, aby nasze miasta stały się zdrowymi, produktywnymi, dobrze prosperującymi miejscami, które mogą złagodzić skutki zmian klimatycznych”.

202020 Vision bazuje na pięciu hasłach:

  • Połączenie ze społecznością. 89% respondentów biorących udział w Global Green Space Report uważa, że dostęp do terenów zielonych jest prawem człowieka. Oprócz psychicznych i fizycznych korzyści płynących z zielonej przestrzeni, jest ona cennym sposobem łączenia się ludzi się ze sobą.
  • Czyste powietrze. Badania nad leśnictwem miejskim wykazały, że duże, zdrowe drzewa usuwają około 70 razy więcej zanieczyszczeń powietrza niż mniejsze zdrowe drzewa.
  • Handel lokalny. Więcej drzew to więcej lokalnego lokalnego handlu ulicznego
  • Gospodarka wodna. Drzewa i rośliny działają jak naturalny system filtracji wody. W szczególności zielone dachy mogą magazynować znaczne ilości wody i zmniejszyć spływ wody do systemów kanalizacyjnych i dróg wodnych
  • Ludzie lubią przebywać na łonie natury i w jej otoczeniu. W szczególności, zapewnienie dzieciom dostępu do przyrody sprzyja ich psychice i pozytywnym emocjom.

W ostatnich latach 202020 Vision jeździło po kraju, dzieląc się swoją wiedzą i entuzjazmem we współpracy z wieloma ekspertami. Przeprowadzone wśród ponad 1600 Australijczyków badanie postaw dotyczących terenów zielonych wykazało, że choć większość ludzi (92 procent) popiera miejską zieleń, to większość (72 procent) nie wie, czy ich lokalne władze aktywnie działają na rzecz rozwoju miejskich terenów zielonych w ich okolicy, a ponad połowa (55 procent) nie wie, kto opiekuje się ich lokalnymi terenami zielonymi.  Trasa Growing Together uruchomiła nowy model angażowania społeczności, którego celem jest przepracowanie barier komunikacyjnych, które powstrzymują osoby przed podjęciem rozmowy o ekologii oraz poczuciem sprawczości.

Aby zidentyfikować regionalne podobieństwa i różnice w myśleniu o ekologii, te same tematy i zagadnienia były prezentowane podczas sesji we wszystkich miastach. Do każdego tematu uczestnicy zostali poproszeni o zapisanie praktycznych sposobów pokonywania barier w ramach danego tematu. Poproszono o skupienie się na sprawdzonych, pilotażowych rozwiązaniach.  Dzięki tej metodologii uzyskano ponad 3,000 udokumentowanych rozwiązań, a następnie zestawiono je zbierając podobne i komplementarne rozwiązania w jedno lub tworząc hybrydowe rozwiązania. Rozwiązania zostały podzielone na pięć kategorii: Klimat i Środowisko, Fundusze i Inwestycje, Wiedza i Narzędzia, Polityka i Planowanie, Kultura i Społeczność. Dla każdej z kategorii najpierw zidentyfikowano wyzwania. W przypadku klimatu i środowiska były to m.in. warunki uprawy (niepewne deszcze, nieurodzajna gleba, szkodniki i choroby), ekstremalne warunki pogodowe (miejskie upały i ekstremalne zjawiska pogodowe) czy irygacja (woda może być droga i trudna do zdobycia tak w gorącym i suchym kraju jak Australia).

Jednym z głównych projektów dla sektora Klimat i Środowisko stało się THE WHICH-PLANT WHERE DATABASE, czyli baza danych dotycząca tego jak, gdzie i kiedy sadzić różnorodne gatunki roślinności. Dodatkowo, stworzono katalog zasad i technik projektowania urbanistycznego uwzględniającego kwestie wody (WSUD). Podążanie za zgromadzoną w katalogu wiedzą znacznie poprawiłoby jakość terenów zielonych i pokonało szereg barier, takich jak ryzyko suszy, efekt miejskiej wyspy ciepła, koszty utrzymania gospodarstw i słaba jakość gleby. Kolejną kwestią było wprowadzenie porad dot. warunków glebowych i zdrowego użyźniania ziem. Ustalono, że testowanie gleb powinno być dostępne dla wszystkich, a jeśli gleba wymaga większej ilości składników odżywczych, powinno się otrzymać informację gdzie uzyskać zasoby kompostu lub o jakie dodatki – takie jak piasek, glina, trociny lub wapno – należy poprosić w lokalnej szkółce. Powstał też pomysł współpracy z firmami ubezpieczeniowymi w kwestiach minimalizacji kosztów ubezpieczeń przy jednoczesnym zwiększeniu ilości drzew w przestrzeniach publicznych. Zaproponowano także przeprowadzenie badań (lub pozyskanie ich z Krajowej Bazy Danych Roślin) w celu oceny poziomu ryzyka, jakie stwarza dana roślina lub drzewo. Na podstawie tej oceny zarówno mieszkańcy, jak i pracownicy rady miejskiej mogliby otrzymać szereg informacji, które mogłyby pomóc w zmniejszeniu ryzyka.

Co ciekawe, warsztaty w ramach trasy Growing Together zawierały m.in. sekcję Persuade Me, uczącą retoryki w rozmowach o ekologii. Jak mówi sam opis wydarzenia, sesje te przekładały spostrzeżenia z badań na proste wskazówki i sztuczki, które mają pomóc w tworzeniu mocnych historii zachęcających do zwiększania ilości miejskich terenów zielonych – w zależności od tego, kogo trzeba przekonać (sic!). Częścią warsztatów była praca w zespołach, bazująca na tworzeniu historii w odpowiedzi na scenariusz i otrzymaniu informacji zwrotnej od  panelu ekspertów. To świetny przykład istoty komunikacji w działaniach proekologicznych.

Strategia Lasów Miejskich miasta Melbourne jest jednym z najbardziej udanych projektów inicjatywy, dzięki której do 2040 roku miasto zwiększy przestrzeń lasów z 22 do 40 procent. W następnej kolejności planowane jest opracowanie “Etykiety Strategii Lasów Miejskich” dla innych samorządów lokalnych, która będzie stanowić wzór umożliwiający im powtórzenie sukcesu miasta Melbourne.

Źródła:

Strona/pdf: https://202020vision.com.au/media/41955/202020visionplan.pdf

202020 Vision Launches National Plan to Reach its Goal, Sally Cameron, City Green, źródło: https://citygreen.com/202020-vision-launches-national-plan-to-reach-its-goal/

202020 Vision, Good Design Australia, źródło: https://good-design.org/projects/202020-vision/

202020 Vision Plan, źródło: https://202020vision.com.au/media/41955/202020visionplan.pdf 

Copyright © Fundacja Puszka