Park Freshkills

Nowy Jork
Weronika Zalewska

Park Freshkills, o powierzchni 2200 akrów, będzie prawie trzykrotnie większy od Central Parku i ma być największym parkiem powstałym w Nowym Jorku od ponad 100 lat. Teren powstającego obecnie parku, znajdujący się na Staten Island, był wcześniej największym na świecie wysypiskiem śmieci. Obecnie obejmuje ponad 1000 akrów zamkniętego składowiska odpadów i 450 akrów ważnych terenów podmokłych.

Wielokrotnie nagradzany plan generalny dla obszaru został opracowany przez Field Operations i toruje transformację z wysypiska śmieci na tereny parkowe w ciągu następnych 30 lat. Park jest własnością i jest zarządzany przez Departament Parków i Rekreacji Nowego Jorku, a projekt jest wynikiem ciągłej i dynamicznej współpracy z kilkoma agencjami miasta i stanu Nowy Jork, w tym z Departamentami: Sanitarnym, Parków, Transportu i Ochrony Środowiska oraz Centrum Roślin Rodzimych. Park jest w trakcie budowy, a jego otwarcie planowane jest etapami do 2036 roku.

Pierwsze projekty pilotażowe koncentrują się na zapewnieniu publicznego dostępu do terenu i pokazaniu jego bogactwa naturalnego – w tym strumieni, mokradeł, rozległych łąk i spektakularnych widoków na region Nowego Jorku. Wycieczki, imprezy, instalacje artystyczne czy doświadczenia edukacyjne dają możliwość doświadczania parku w trakcie procesu transformacji tego miejsca. Coroczne imprezy publiczne, na które przychodzą tysiące nowojorczyków i gości – aby wędrować, pływać kajakiem czy uczestniczyć w zajęciach zarówno dla rodzin, jak i miłośników natury – są sponsorowane przez sojusz. Poza imprezami publicznymi, Freshkills organizuje także sezonowe wycieczki dla osób zainteresowanych szczególnymi zagadnieniami, m.in. w zakresie ornitologii, wycieczek pieszych czy fotografii. Wycieczki terenowe oferują poznanie tego miejsca także uczniom klas K-12 oraz grupom szkolnictwa wyższego.

Jak możemy przeczytać na stronie projektu, zróżnicowany krajobraz parku Freshkills stwarza interesujące  możliwości dla programów artystycznych. We współpracy z organizacjami artystycznymi i muzeami, Sojusz Freshkills Park stara się sprowadzić artystów na teren parku, aby rozwijali i realizowali swoje projekty. Niezależnie od tego, czy jest to performance, spacer grupowy czy instalacja, projekty te angażują publiczność w historię miejsca, obecną procesualność i przyszłość.

Park Freshkills jest gospodarzem kilku pilotażowych programów rolnictwa miejskiego (zbiór nasion i szkółki drzew), badań naukowych i obserwacji dzikich zwierząt. Park jest platformą do generowania wiedzy mającej zastosowanie do szerokiego zakresu miejskich problemów środowiskowych, zarówno w tym miejscu, jak i w innych: zalesianie, odtwarzanie siedlisk, produkcja gleby, jakość wody czy wytwarzanie alternatywnej energii. W 2015 roku BioBlitz zarejestrował 320 gatunków roślin i zwierząt w ciągu 24 godzin, a badania ekologiczne śledzą niektóre ze zmian zachodzących w dzikiej przyrodzie w miarę przekształcania się tego miejsca z przestrzeni przemysłowej w zieloną. Obecne projekty obejmują monitoring populacji ryb, charakterystykę siedlisk na łąkach, monitoring ptaków łąkowych oraz monitoring populacji nietoperzy. Pospolite gatunki dzikich zwierząt w parku Freshkills to kosy, złotooki amerykańskie, jastrzębie rude, pustułki amerykańskie, rybołowy, bażanty, jaskółki brzegówki, sępy tureckie, błotniaki zbożowe, wróble sawannowe, jelenie, piżmaki, lisy rude, żółwie błotne i żółwie błotne. W parku zaobserwowano ponad 200 gatunków ptaków gniazdujących, migrujących, polujących lub żerujących, m.in. wróble polne – gatunek zagrożony, który zaczął gniazdować w Parku Freshkills w 2015 roku. Park jest obecnie domem dla największej kolonii lęgowej tego gatunku w stanie Nowy Jork.

Podczas gdy część parku jest w trakcie budowy, inne obszary pozostaną niezagospodarowane. Miasto ma nadzieję wykorzystać dostępne, niezagospodarowane tereny poprzez współpracę przy tworzeniu działek badawczych i umożliwienie dostępu do nich naukowcom, technikom i studentom. Projekty są w trakcie realizacji i obejmują partnerów takich jak m.in. USDA Forest Service, CUNY’s College of Staten Island (CSI), oraz St John’s University. Departament Parków i Rekreacji nadal poszukuje partnerów ze środowisk akademickich, muzeów, rządu i sektora prywatnego w celu dopracowania i ukierunkowania pytań badawczych na postępy w nauce i pozyskiwaniu funduszy.

Fot. East Hudson, Flickr

Źródła:

Freshkills Park, źródło: https://freshkillspark.org/

How the World’s Largest Garbage Dump Evolved Into a Green Oasis, Robert Sullivan, The New York Times, źródło: https://www.nytimes.com/2020/08/14/nyregion/freshkills-garbage-dump-nyc.html

Landfill Reclaimation: Fresh Kills Park Develops as a Natural Coastal Buffer and Parkland for Staten Island, Irina Vinnitskaya, ArchDaily, źródło: https://www.archdaily.com/339133/landfill-reclamation-fresh-kills-park-develops-as-a-natural-coastal-buffer-and-parkland-for-staten-island

Freshkills Park, James Corner Field Operations, źródło: https://www.fieldoperations.net/project-details/project/freshkills-park.html

Freshkills Park, źródło: Wikipedia

Copyright © Fundacja Puszka