Naturalne Miejskie Mokradła Qunli

Haerbin w Chinach
Weronika Zalewska

Miasto Haerbin w Chinach, stolica najbardziej wysuniętej na północ prowincji Chin, w której 60-70% rocznych opadów przypada na okres od czerwca do sierpnia, przyjęło kreatywne podejście do problemu powodzi i regulacji wilgotności – stworzyło mokradła w środku miasta. Qunli Natural Urban Wetland działa jak zielona gąbka i tworzy naturalną rezerwę wody w środku miasta – chroni przed powodziami, jak i przechowuje oraz filtruje wodę. Właśnie dzięki tym funkcjom projekt został został wyróżniony w edycji 2015 konkursu Energy Globe Award.

Wszystko zaczęło się od tego, że w 2009 roku Miejski Instytut Planowania w Harbinie poprosił College of Architecture and Landscape na Uniwersytecie Pekińskim o przeprojektowanie zdegradowanego terenu podmokłego Qunli. Wraz z rozwojem miast tendencją było i jest wkraczanie na tereny podmokłe, a w mieście Qunli 34,2 hektary dawnych mokradeł są otoczone z czterech stron przez drogi i budynki. Miasto, położone wzdłuż rzeki Songhua, zmagało się więc z zalewaniem równin wzdłuż granicy metropolii.

Wcześniejsze miejskie rozwiązania oparte na konwencjonalnych podziemnych i systemach pompowych miały wiele wad, ponieważ wymagały one bardzo kosztownych konstrukcji, które nie nie rozwiązują problemu odwadniania i generują odpady wody deszczowej. Zmiana perspektywy, ku ochronie przyrody i wykorzystaniu potencjału mokradeł, była główną osią projektu Uniwersytetu Pekińskiego. Oprócz retencji wody,  Qunli Natural Urban Wetland chroni rodzime siedliska, daje przestrzeń dla bioróżnorodności, a także oferuje wrażenia rekreacyjne i estetyczne dzięki podwyższonym ścieżkom czy wieżom widokowym.

Budowa Parku Wodnego jest wielowarstwową strategią projektową – pozostawiła nietkniętą centralną część istniejącego mokradła oraz stworzyła wokół niego naszyjnik stawów i kopców z buforem filtrującym i oczyszczającym. Dodatkowo, sieć podwyższonych ścieżek z platformami, pawilonami i wieżami widokowymi pozwala odwiedzającym korzystać z tej zielonej przestrzeni. Elementy konstrukcyjne projektu zostały zrealizowane w rekordowym czasie 18 miesięcy.

Park Qunli może zatrzymać i przefiltrować do 500 000 m3 wody burzowej rocznie i z powodzeniem rozwiązał problem zalewania wodami burzowymi na obszarze 3 km2 (10 razy większym niż powierzchnia parku). Jakość wody uległa znacznej poprawie, ponieważ woda burzowa jest filtrowana przez system bio-ścieków. W parku zaobserwowano wiele rodzimych gatunków fauny i flory, w tym ponad 20 nowych gatunków ptaków korzystających z mokradeł. Ptaki te można obserwować z dwóch wież widokowych.

Qunli jest jednym z Miast Gąbczastych promowanych przez Centralny Rząd Chiński w celu wprowadzenia innowacji w starym systemie kanalizacyjnym do odprowadzania wody deszczowej, aby osiągnąć cel 80% obszarów 80% obszarów miejskich zbierających 70% wody deszczowej do 2030 roku.

Ambiwalentnym skutkiem rewitalizacji jest wzrost wartości gruntów otaczających park o 100% w ciągu 2 lat. Wartości nieruchomości również podwoiły się od czasu od ukończenia parku, wraz ze wzrostem ekonomicznego rozwoju Qunli i szybkiej urbanizacji pobliskich obszarów wiejskich.

Fot. dzięki uprzejmości Turenscape

Fot. dzięki uprzejmości Turenscape

Fot. dzięki uprzejmości Turenscape

Fot. dzięki uprzejmości Turenscape

Fot. dzięki uprzejmości Turenscape

Fot. dzięki uprzejmości Turenscape

Fot. dzięki uprzejmości Turenscape

Źródła:

  1. Qunli Stormwater Wetland Park / Turenscape, Archdaily, źródło: https://www.archdaily.com/446025/qunli-stormwater-wetland-park-turenscape
  2. The Qunli Storm Water Park in China to Retain and Filtrate Storm Water, Kim Assaël, Ideas Online, źródło: http://www.ideassonline.org/public/pdf/QunliStormwaterPark-ENG.pdf
  3. How the Extraordinary Qunli Stormwater Park got Listed as a National Wetland Park, Erik Schofield, Land 8, źródło: https://land8.com/how-the-extraordinary-qunli-stormwater-park-got-listed-as-a-national-wetland-park/
Copyright © Fundacja Puszka