Moje dzikie miasto

Wielka Brytania
Weronika Zalewska

Lokalne tereny dzikiej przyrody to miejsca często pomijane czy ignorowane – jako zaniedbane, mało dostępne, niezagospodarowane. Brytyjska fundacja Wildlife Trust prowadzi ogólnokrajową kampanię na rzecz przywrócenia natury poprzez stworzenie praw, które mają pomóc dzikiej przyrodzie. Ogólnokrajowa kampania fundacji, Wilder Future, wzywa do utworzenia Nature Recovery Network – połączonej sieci miejsc bogatych w dziką przyrodę w całej Wielkiej Brytanii. Mając ogólnokrajowe aspiracje, Wildlife Trust skupia się jednak w dużej mierze na lokalnej sieci zależności, tworząc podzespoły fundacji w wielu miastach i regionach Wielkiej Brytanii. Wild City to jeden z projektów dotyczących bioróżnorodności, który bazuje na lokalnych odnogach fundacji i działaniach wewnątrz społeczności oraz skupia się przede wszystkim na miejskim charakterze pracy na rzecz przyrody. Największymi miastami podlegającymi pod projekt są Bristol i Manchester.

My Wild City opiera się na kilku filarach ludzkiej aktywności. Tworzenie habitatu dla bioróżnorodności może wydarzyć się przez zmiany w infrastrukturze naszych: ulic, biur, dachów, biznesów czy szkół – porady dla ‘zdziczania’ wymienionych miejsc widnieją w przewodnikach fundacji. Dla przykładu, w okół biur można stworzyć staw dla dzikich zwierząt (m.in. ważek czy żab), ochraniając go barierką wytrzymującą ciężar kilku osób czy zasadzić mały sad, który zapewni nektar dla owadów, zimowe owoce dla ptaków czy przekąskę dla przechodzących pracowników. Obszary długiej trawy, pozostawione bez koszenia przez 2-3 lata, mogą istnieć w miejskich obszarach zieleni o różnej powierzchni, pozwalając trawom i ziołom kwitnąć, dając pożywienie zapylaczom i zapewniając schronienie zwierzętom, szczególnie w zimie. Na domach można zamontować kratki, które posłużą pnączom, które mogą ozdobić dom i dać schronienie ptakom oraz zainstalować doniczki na parapetach czy balkonach. Drewniane skrzynki wypełnione bambusem, patykami i ceramiką – doskonałe kryjówki dla insektów – można wdrożyć w ściany budynków czy pomieszczeń gospodarczych. Patyki i kłody pokryte ziemią i obsadzone paprociami mogą zapewnić schronienie podczas zimy wielu dzikim zwierzętom. Strategicznie rozmieszczone brzegi kierują ruch pieszych, pozwalając obszarom obsadzonym roślinami na zadomowienie się i rozwój. Świeżo ścięte pędy wierzby posadzone w wilgotnej glebie i ułożone w łuk szybko przekształcą się w żywy, zielony tunel, który jest doskonałym wczesnym źródłem nektaru i może być ciekawą infrastrukturą dla dziecięcej zabawy. Ważne jest także zarządzanie i wspieranie miejsc zielonych, m.in. specyficzna ochrona zapylaczy, jeży czy ptaków. Zapewnienie dzikich korytarzy dla zwierząt jest kolejnym wyzwaniem, które może zaowocować szczególnie przy współpracy różnych stron, do czego predestynuje fundacja.

W przypadku Bristolu, organizacja działa wraz z Radą Miasta nad trzyletnim pilotażem i skupia się na ośmiu Local Wildlife Sites w całym mieście, wprowadzając ulepszenia dla dzikiej przyrody i odwiedzających. Miejsca te to Dundry Slopes, Northern Slopes, Hengrove Mounds i Hawkfield Meadow, Lawrence Weston Moor, Saltmarsh Drive Open Space, Stockwood Open Space, Coombe Brook Valley i Dundridge Woodland.

Przez następne trzy lata fundacja pomoże ludziom mieszkającym w pobliżu połączyć się z ich lokalnym miejscem dzikiej przyrody poprzez program dni rodzinnych, wizyt w szkołach i praktycznych dni ochrony, aby poprawić stan każdego miejsca. Długoterminowym celem projektu jest budowanie potencjału lokalnej społeczności, tak aby ludzie w każdym wieku mogli przyczynić się do dbania o te szczególne miejsca, rozumiejąc, co jest potrzebne, aby pomóc dzikiej przyrodzie rozkwitnąć i umożliwić innym dostęp do przestrzeni i korzystanie z niej.

Ian Barrett, dyrektor generalny Avon Wildlife Trust powiedział “Możemy dokonać prawdziwej zmiany ukrytych siedliskach, zapewniając, że dzięcioły, nietoperze, nornice i powolne robaki będą znów powszechnym widokiem – a te miejsca będą częścią połączonej sieci mającej na celu odbudowę przyrody w Avon i na poziomie krajowym. (…) W pobliżu każdego z tych wspaniałych miejsc dzikiej przyrody mieszkają już lokalni mieszkańcy, którzy dobrze je znają i poświęcają swój czas i energię na opiekę nad nimi. My Wild City oznacza, że możemy teraz lepiej ich wspierać i zachęcać więcej osób do odegrania swojej roli w opiece nad tymi wyjątkowymi miejscami, aby ich przyszłość była bezpieczna.”

Praktyki lokalne w Manchesterze są także różnorodne, w szczególności nakierowane na edukację i działania społeczne. Częścią inicjatywy jest m.in. Forest School Manchester, projekt który wydarza się klastrze szkół skupionych wokół rezerwatu przyrody Moston Fairway. Darmowe sesje odbywają się w tej chwili przez cały rok kalendarzowy, umożliwiając dzieciom aktywny i refleksyjny kontakt z przyrodą. Istnieje chęć żeby projekt Leśnej Szkoły pozostawił trwałe dziedzictwo dla tych placówek, dlatego też w każdej z placówek szkoleni są Liderzy Leśnej Szkoły – nauczyciele, którzy mogą przekazać wiedzę i wrażliwość dalej.

Kolejnym źródłem pogłębionej wiedzy są tworzone przez Wildlife Trust lokalne raporty Value my Nearby Nature, które prostym, dostępnym językiem próbują wyjaśnić zagadnienia dotyczące dzikiej przyrody, m.in. zagrożenia oraz potencjały działań indywidualnych i wspólnotowych na rzecz bioróżnorodności. Miasta posiadają także grupę zaangażowanych wolontariuszek i wolontariuszy – TEAM Wild.

Dodatkowo oba miasta uczestniczą w City Nature Challange – globalnym, zorganizowanym zapisywaniu gatunków znalezionych w mieście na rzecz poszerzenia wiedzy i zrozumienia otaczającej przyrody. W projekcie uczestniczy 44 krajów i ponad 400 miast.

Źródło: Green Hat Studio

Źródło: Green Hat Studio

Źródła:

Strona My Wild City Bristol: https://www.wildlifetrusts.org/my-wild-city-bristol

Strona My Wild City Manchester: https://www.lancswt.org.uk/our-work/projects/my-wild-city

 The Wildlife Trust, źródło: https://www.wildlifetrusts.org/

My Wild City Bristol, źródło: https://www.wildlifetrusts.org/my-wild-city-bristol

My Wild City Manchester, źródło: https://www.lancswt.org.uk/our-work/projects/my-wild-city

Avon Wildlife Trust, źródło: https://www.avonwildlifetrust.org.uk/mywildcity

Copyright © Fundacja Puszka